Vergoedingen mondzorg door zorgverzekeraars

Een deel van de zorg die tandartsen en mondzorgpraktijken leveren, valt onder de basisverzekering. De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot achttien jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en beugels.

Voor volwassenen zitten alleen het kunstgebit en het klikgebit (een ‘vast’ kunstgebit) in de basisverzekering, en de meeste behandelingen door de kaakchirurg. Je kan overwegen een aanvullende tandartsverzekering te nemen voor die tandartskosten die de basisverzekering niet dekt.

Bereken hier de vergoeding van zorgverzekeraars van je tandartsverzekering voor je tandartsbehandeling. Deze berekening is indicatief.

Wie vergoed tandartskosten in 2018? Check hier de vergoedingen voor tandartskosten per zorgverzekeraar.

Experts van de Consumentenbond hebben ruim dertig zorgverzekeraars beoordeeld op premie, dekking en voorwaarden. Vergelijk hier alle zorgverzekeraars.

Vergoedingen: uw implantaatbehandeling 100% vergoed

We hebben een implantologie- en prothesecontract met de zorgverzekeraars VGZ & CZ.  Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw implantaatbehandeling voor een prothese op implantaten, de reparatie en een rebasing van uw huidige prothese bij Mond&Zo (op uw eigen bijdrage na) geheel vergoed wordt.

Wanneer eigen risico bij de tandarts?

Voor patiënten onder de achttien jaar is mondzorg onderdeel van de basisverzekering (met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en beugels) en geldt er geen eigen risico.

Voor patiënten vanaf achttien jaar valt de meeste mondzorg niet in de basisverzekering. Dat betekent dat de rekening van de tandarts niet onder het eigen risico uit de basisverzekering valt.

Mondzorg die wel in de basisverzekering zit, valt onder het eigen risico.

Onder de basisverzekering valt bijvoorbeeld:

  • bijzondere tandheelkunde (tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking)
  • behandelingen bij de kaakchirurg
  • een volledige gebitsprothese(kunstgebit of klikgebit)
  • reparaties aan en het opvullen van een volledige prothese

Volwassen patiënten die nog geen (andere) mondzorg hebben gekregen en die een beroep doen op mondzorg uit de basisverzekering, betalen dus eerst het eigen risico. Ook als je nog niet aan het maximumbedrag van het eigen risico zit, heeft dit gevolgen voor de kosten van een bezoek aan de tandarts of kaakchirurg.

(Wettelijke) eigen bijdrage

Het kan ook zijn dat een patiënt zorg gebruikt waarvoor een (wettelijke) eigen bijdrage geldt. De patiënt betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Aanvullend verzekeren

Ben je ouder dan achttien jaar, dan kun je ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren voor de tandarts. De voorwaarden van deze verzekeringen verschillen. Bekijk hier tips bij het kiezen van een tandartsverzekering.